סל הקניות :
תיאור סדר יומו של יהודי קובץ מושמע :
מרצה פרקש יקותיאל
נושא הלכה
שפה עברית
קהל יעד עממי
איכות טובה מאד
חסות/הפקה היכל מנחם
מס" יצרן
אורך הקלטת
Video Powered BY Media-Line Powered BY Media-Line.co.il
תקציר מכיל 22 שיעורים שנמסרו לאברכים מאנ"ש בספריית היכל מנחם ירושלים נושאי השיעורים: דיני השכמת הבוקר * נטילת ידיים שחרית ונטילות שונות * לבישת הבגדים * ברכות השחר * ברכות התורה * דיני נקיון המקום לאמירת דבר שבקדושה * דינים ומנהגים בתפילה * מנהגי הרבי בתפילה * הלכות הונאה וגניבת דעת * הלכות דרך ארץ בסעודה * דיני הלוואה, גניבה וגזילה
מקורות לשיעור :
 

להוסיף תגובה